Historisch   …


Historisch

  voor Geert c.s.

Geen stap in een moskee zal hij zetten

Geen ruimte voor een woestijnideologie

Al hetgeen moslims lief is zal hij hen beletten

De Koningin mag nimmer meer een hoofddoek

Islamitische scholen die moeten allen dicht

De Koran wordt een verboden boek

Want  door de Islam, ja door die Islam dooft het licht.

Vergeten zijn de gastarbeiders

Die deden waar wij te goed voor waren

Vergeten zijn de Marokkaanse strijders

Die sneuvelden in Zeeland

Eens uit Marokko weggevaren,

naar ´n graf in ´t vrije Nederland

Verworden tot minder dan een mens,

toebedacht met minder dan z´n recht,

vergeet men al het goede,

en heerst alleen nog ´t grote kwaad.

Image

Advertisements

Een terugblik: Schalken, de raadsheer


Tom Schalken heeft zich laten interviewen door De Pers vandaag. een kritisch interview waar hij niet voor wegliep. in de media en in de publieke opinie wordt hij betiteld als fout, lid van het old boys network, linkse regenteske rechter en wordt openlijk gewtijfeld aan zijn juridische kennis.

Laat me dat even een beetje ophelderen. Tom Schalken is -de meningen zo beluisterend- een aimabel mens. Mensen die les van hem hebben gehad herinneren zich een prettige docent met liefde voor het vak. De meeste juristen kennen Schalken van de annotaties en juridische artikelen. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar vastgesteld mag worden dat Schalken niet zo maar hoogleraar is geworden. Sommige mensen hebben een succesvolle politieke loopbaan waar na afloop daarvan een leerstoel wordt op maat besteld en geleverd. Schalken heeft die verdiend op basis van de zuivere merites van zijn juridisch werk.

Kennelijk was één en ander genoeg reden om hem als raadsheer aan te stellen in 1987. Sinds die tijd heeft Schalken gefunctioneerd zoals van een rechter verwacht mag worden; vlekkeloos.

En dan hebben we het over een ettelijke decennia durende loopbaan.

Voor mij was de beschikking van het Hof aangaande de vervolging van Wilders een verregaand gemotiveerde beschikking. een beschikking waar je het op juridische gronden zowel mee eens als oneens kon zijn. Een ook niet onbelangrijk is dat de beschikking door een rechterlijk college genomen is.
Dat betekend dat voor die beslissing drie raadsheren hebben getekend en volle verantwoordelijkheid dragen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat deze beschikking alszodanig kan zijn ingegeven door een raadsheer alleen.

Niettemin werd de beschikking in de media direct als controversieel bestempeld. Een verschijnsel van de tijd. Verregaande indiviualisering, afgezet tegen een wildgroei een mediabronnen -die allemaal wat te melden moeten hebben- heeft de macht van de rechter teniet gedaan. Iedereen heeft een mening en de meest verregaande meningen worden het hardste in het rond getoeterd.

Wat had passsend geweest? De constatering dat na deze beschikking de rechter aan de beurt is. De rechter die niet alleen een oordeel over bewezenverklaring en strafbaarheid moet geven, maar zich ook mag uitlaten over de beschikking. dat laatste kan niet spontaan, maar n.a.v. een verweer van de verdediging kan dat wel.

Inmiddels weten e dat het ook zo is gebeurd. Verweer is gevoerd en de rechtbank heeft dat beoordeeld. Geen reden tot niet ontvankelijkheid was daaromtrent het oordeel.

Alle media publicaties, opiniestukken van zelfbenoemde amateurjuristen en opiniemakers, hadden wel tot gevolg dat de storm van kritiek op de beschikking zorgde voor nog een ander onwenselijk neveneffect. Aandacht voor de persoon van de enige bekende raadsheer die de beschikking ondertekende.

Als ware zij helderziend, en in staat het geheim van de raadkamer te doorbreken verklaarden diverse personen, waaronder prof. mr. De Roos de hand van Schalken wel te herkennen in de beschikking.

Ongefundeerd meedeinen op de golven veroorzaakt door de storm van kritiek. Academische broedermoord, en dan niet op basis van inhoud, maar indrukken. Nadat ook een collega-hoogleraar (De Roos) zich had uitgelaten was het ‘open season’.

Nog voor Moszkowicz een schot gelost had in de rechtzaak zelf, was Schalken al aangeschoten wild.

Beetje dom dat deze Schalken dan aanzit aan de dis bij Vertigo. Vertigo, dat woord zal nog wel in zijn hoofd gespookt hebben, gezeten in de getuigenbank, kijkend in de peilloos diepe afgrond waar hij langzaam, en onder toezicht van de rechters, vakkundig ingemanouvreerd werd.

Zijn rol was uitgespeeld en van het op handen zijnde verhoor raakte hij pas lopende het diner op de hoogte. Hij zegt in het interview van De Pers dat hij zich afgevraagd heeft wat te doen, had hij moeten weglopen?
het are beter geweest, beter voor Schalken, maar ook beter voor de uiteindelijke uitkomst en de acceptatie van het vonnis in de zaak Wilders.

Met enige afstand bekeken moet inderdaad worden vastgesteld dat de Rijksrecherche heeft vastgesteld dat van het pogen tot beinvloeding geen sprake was, Jansen zelf heeft gezegd (uiteindelijk want de arabist draaikontte nogal) niet beïnvloed te zijn, en dat ook niet had toegelaten.
Alleen vanwege de wrakingsperikelen (om reden van het niet horen van Jansen die aanwezig was op zitting, een juridische blunder van de eerste rechtbank) en de dreigende nieuwe wrakingsverzoeken, heeft het zover kunnen komen dat Schalken moest getuigen.

Moszkowicz heeft een briljante strategie uitgevoerd. een die naast de juridische inhoud, ook het uitbuiten van ieder procesincident tot doel had.

Het getuigeverhoor, mede vanwege de aanwezigheid van de televisiecamera’s riep een vertekend beeld op. Moszkowicz kreeg de vrije hand de meest irrelevante vragen te stellen, en de intonatie versterkte het showelement.

Dat één en ander nu kennelijk moet leiden tot het beeld dat Schalken een slechte rechter, een slecht jurist is, een manipulatief heerschap, wordt door de feiten niet gedragen, en hij verdient dat dus ook niet.

En als toegift; Schalken betreurt het feit dat deze zaak niet tot aan de Hoge Raad is gekomen. Een principiële uitspraak is gewenst. Het is vreemd dat de Rechtbank Amsterdam -door omstandigheden- zich de rechter in hoogste instantie heeft mogen wanen. En dat met een vonnis dat de kool en de geit spaart.

het interview… http://www.depers.nl/mobile/detail.aspx?id=581636